За родителите

И родителите трябва да внимават


Ваши собствени правила за използването на Интернет


Един добър начин да се минимизират опасностите в Интернет, е да постигнете съгласие с Вашите деца за установяването на определени правила при използването на Интернет. Налагането на общи правила, които да се спазват от всички, е добро начало за водене на разговори относно безопасното използване на Интернет.

  • Времето, прекарвано пред компютъра трябва да бъде ограничено в съответствие със здравословни съображения.
  • Поставете компютъра в обща стая, например всекидневната. Би било добре, децата в предучилищна възраст да имат възрастен до себе си, когато използват Интернет.
  • Ползването на Интернет от деца в предучилищна възраст трябва да се ограничи до определени, познати сайтове. По-напредналите деца могат сами да намират своите любими сайтове, като използват менюто Favourites на Интернет браузъра.
  • Най-безопасното решение е да се създаде лична работна среда за детето, в която достъпът до Интернет е ограничен само до определени сайтове. 
Клуб "Компютърни хрумки"
Powered by Webnode
Create your website for free!