Хрумна ни да си направим календари за 2018 година

Участниците в клуб "Компютърни хрумки" изработиха календари с двойно предназначение - хем да показват датите, хем да са като книжки за оцветяване. За изработката на календарите е използвана програмата https://calme.mecoding.com/

Със своите календари клубът се включи в благотворителната изложба базар "Надежда за всеки" на 22. 12. 2017 г. Всичките календари бяха изкупени. 

Календар, изработен от Димана

Календар

Календар, изработен от Боби 

Календар

Малко информация за календарите

Името "календар" идва от "календа", което на латински означава "първи ден от месеца". Това е начин дните от годината да се организират в групи, които съставят различни периоди от време: седмици, месеци. Както знаем всеки ден се нарича "дата", което от древността се е приемало за един цикъл от ден и нощ.

Днес календарът най-често е лист хартия с множество дати, групирани в месеци, но от древността до наши дни под "календар" са се разбирали много и различни други неща.

Например, т.нар. "ислямски календар" е базирал датите си на лунните фази. За съжаление този календар не е бил точен, защото един лунен месец, от новолуние до новолуние, е приблизително 29,5 дни. За сметка на това лунните календари са удачно средство за отчитания на приливите и отливите.

Подобен на лунния е слънчевия календар, познат още като "ирански календар". Този календар отразява времето от изгрев до залез, което се счита за една дата.

По-популярни от древността са Юлиянския и Григорианския календари. Първият е въведен от римския диктатор Гай Юлий Цезар през 46 г.пр.н.е. Тук месеците са по-дълги от тези при лунния календар, с което много точно е показвал сезоните. Обикновените години имат 365 дена, а всяка четвърта година е високосна, което означава, че има 366 дни. Така продължителността на средната година е 365,25 дни.
Втория календар носи името на папа Григорий, който въвежда подобрения в Юлиянския календар през 1582г. Причината е земната тропическа година, или времето за пълна обиколка на Земята около Слънцето. Това време е малко по-малко от 365,25 дни, което е направило календара на Цезар неточен с течение на времето.

Григорианския календар е приет за официален в повечето държави по света през следващите столетия.

Клуб "Компютърни хрумки"
Powered by Webnode
Create your website for free!