Да се представим

Клуб "Компютърни хрумки" е клубът на знаещите и можещите ученици от СУ "Христо Ботев", с. Горна Малина. 

Това е и твоят час за компютърни забавления!

Чрез експериментиране на разнообразни техники в областта на информационните технологии и стимулиране на екипната работа, обучението в клуб "Компютърни хрумки" цели:
  • Осъзнаване ролята и значението на компютърните системи и информационни технологии в живота на хората.
  • Използване на основните информационни дейности при изпълнение на разнообразни учебни задачи.
  • Усъвършенстване на практически умения за използване на приложни програми.
  • Спазване на основни здравни и етични правила при работа с компютър.
  • Стимулиране и съхраняване на естествената любознателност на учениците при работа с компютъра и желание за експериментиране при изпълнение на учебни задачи.

Членовете на нашия клуб 

Клуб "Компютърни хрумки"
Powered by Webnode
Create your website for free!