Виртуална класна стая

Клуб "Компютърни хрумки" има своя класна стая в LearningApps.org

LearningApps.org е Web 2.0 приложение, подкрепящо учебния процес с помощта на интерактивни модули. Те могат да бъдат използвани за обучение във вида, в който са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове (т. нар. приложения или упражнения) не са включени в конкретни програми или сценарии, но могат да бъдат използвани по подходящ начин в учебния процес. Те са особено ценни със своята интерактивност. 

Потребителско име: знайчета   Парола: 123456

Клуб "Компютърни хрумки"
Powered by Webnode
Create your website for free!